Team Kwaliteit - CSG B.V.

De kwaliteitsinspecteurs houden zich bezig met kwaliteitsmetingen en daaraan gelieerde werkzaamheden. Bij klanten voeren zij VSR-KMS, controles op uitgevoerde laagfrequente werkzaamheden, nulmetingen en belevingsmetingen uit. Deze metingen worden geheel op tablet uitgevoerd.

Kwaliteitsinspecteur 

LinkedIn

Kwaliteitsinspecteur 

Kwaliteitsinspecteur 

Kwaliteitsinspecteur

LinkedIn

Kwaliteitsinspecteur

LinkedIn

Kwaliteitsinspecteur

Kwaliteitsinspecteur

LinkedIn

Kwaliteitsinspecteur

LinkedIn

Kwaliteitsinspecteur

LinkedIn