Team Kwaliteit - CSG B.V.

De kwaliteitsinspecteurs houden zich bezig met kwaliteitsmetingen en daaraan gelieerde werkzaamheden. Bij klanten voeren zij VSR-KMS, controles op uitgevoerde laagfrequente werkzaamheden, nulmetingen en belevingsmetingen uit. Deze metingen worden geheel op tablet uitgevoerd.

Kwaliteitsinspecteur 

LinkedIn

Kwaliteitsinspecteur 

Kwaliteitsinspecteur 

Kwaliteitsinspecteur

LinkedIn

Kwaliteitsinspecteur

LinkedIn

Kwaliteitsinspecteur

Kwaliteitsinspecteur

LinkedIn

 

Kwaliteitsinspecteur

LinkedIn