Algemeen

Of het nu gaat om een aanbesteding, contractbeheer of kwaliteitsbewaking: alle ondersteunende werkzaamheden vragen om een projectmatige aanpak.

Bedrijfsadvies

Vanuit uw bestaande situatie bepalen wij door middel van het geven van bedrijfsadvies met welke middelen en methoden doelstellingen op facilitair gebied gerealiseerd kunnen worden.

Aanbestedingen

Aanbestedingen kunnen een complex karakter hebben. Dit geldt met name bij Europese Aanbestedingen, waar stringente wet- en regelgeving van toepassing is.

Contractbeheer

Met actief contractbeheer ontzorgen wij u optimaal. Wij monitoren het nakomen van gemaakte afspraken met de gecontracteerde partij(en) en zorgen met de door u geleverde input dat het contract marktconform blijft.

Kwaliteitsbewaking

Om kwaliteit te borgen, is het van groot belang dat de geleverde diensten periodiek aan een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau worden getoetst.

Interim Management

De inzet van onze interim managers biedt uitkomst wanneer behoefte is aan tijdelijke specialistische kennis en/of capaciteit.

Wij gebruiken Cookies om ons te helpen bij het aanbieden, beschermen en verbeteren van onze diensten. Lees meer hierover in ons Cookie Statement. Cookie Statement